TCPING Nedir? TCPING Nasıl Kullanılır?

TCPing nedir ve nasıl kullanılır? Bu sorunun cevabını detaylı ve örnekler ile uzun bir yazıda anlatmaya çalışacağım. TCPing, TCP protokolü üzerinden bir sunucuya ping atmak için kullanılan bir araçtır. Ping, ağ üzerindeki bir cihazın diğer bir cihaza ulaşılabilirliğini ve gecikme süresini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Ping, genellikle ICMP protokolü ile yapılır, ancak bazı durumlarda TCP protokolü ile de yapılabilir. TCPing, bu durumlarda kullanışlı bir araçtır.

TCPing nasıl kullanılır? TCPing, komut satırından çalıştırılan bir programdır. Kullanmak için, TCPing.exe dosyasını indirip bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekir. Ardından, komut satırını açıp TCPing.exe dosyasının bulunduğu klasöre gitmeniz gerekir. Sonra, aşağıdaki şekilde TCPing komutunu yazabilirsiniz:

TCPing [seçenekler] <hedef> [port]

Burada, hedef, ping atmak istediğiniz sunucunun IP adresi veya alan adıdır. Port ise, ping atmak istediğiniz sunucunun açık olan bir port numarasıdır. Eğer port belirtmezseniz, varsayılan olarak 80 numaralı port kullanılır. Seçenekler ise, TCPing’in davranışını değiştirmek için kullanabileceğiniz bazı parametrelerdir. Örneğin, -n seçeneği ile ping atmak istediğiniz paket sayısını belirleyebilirsiniz. -t seçeneği ile ping işlemini sürekli olarak yapabilirsiniz. -w seçeneği ile her paket için bekleyeceğiniz zaman aşımı süresini belirleyebilirsiniz. -d seçeneği ile ping işleminin başarılı olup olmadığını görebilirsiniz.

TCPing Örnekleri

Şimdi, TCPing’in nasıl kullanıldığına dair bazı örnekler görelim.

  • Örnek 1: www.google.com sitesine 80 numaralı porttan ping atmak için şu komutu yazabilirsiniz:

TCPing www.google.com

Bu komutun çıktısı şöyle olacaktır:

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Ping statistics for 142.250.185.228:80

     4 probes sent.

     4 successful, 0 failed.

Approximate trip times in milli-seconds:

     Minimum = 15.625ms, Maximum = 15.625ms, Average = 15.625ms

Bu çıktıda, hedef sunucunun IP adresi, port numarası, portun açık olup olmadığı, her paketin gecikme süresi ve ping istatistikleri görülmektedir.

  • Örnek 2: www.google.com sitesine 443 numaralı porttan ping atmak için şu komutu yazabilirsiniz:

TCPing www.google.com 443

Bu komutun çıktısı şöyle olacaktır:

Probing 142.250.185.228:443/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:443/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:443/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:443/tcp – Port is open – time=15.625ms

Ping statistics for 142.250.185.228:443

     4 probes sent.

     4 successful, 0 failed.

Approximate trip times in milli-seconds:

     Minimum = 15.625ms, Maximum = 15.625ms, Average = 15.625ms

Bu çıktıda, port numarasının 443 olarak değiştiği görülmektedir.

  • Örnek 3: www.google.com sitesine 80 numaralı porttan 10 paket ping atmak için şu komutu yazabilirsiniz:

TCPing -n 10 www.google.com

Bu komutun çıktısı şöyle olacaktır:

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Ping statistics for 142.250.185.228:80

    10 probes sent.

    10 successful, 0 failed.

Approximate trip times in milli-seconds:

    Minimum = 15.625ms, Maximum = 15.625ms, Average = 15.625ms

Bu çıktıda, ping atılan paket sayısının 10 olarak belirlendiği görülmektedir.

  • Örnek 4: www.google.com sitesine sürekli olarak ping atmak için şu komutu yazabilirsiniz:

TCPing -t www.google.com

Bu komutun çıktısı şöyle olacaktır:

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=15.625ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=16ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=16ms

Probing 142.250.185.228:80/tcp – Port is open – time=16ms


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir