PowerCLI Üzerinden VMWare VLAN Detaylarını Nasıl Öğreniriz?

PowerCLI Üzerinden VMWare VLAN Detaylarını Nasıl Öğreniriz? Bazı şirketler, fazla sayıda Vlan tanımı kullanmaktadırlar. Bunun örnekleri arasında internet servis sağlayıcı şirketleri gösterilebilir. Veya hosting şirketlerinde, oldukça fazla sanal sunucu ve vlan tanımları mevcuttur. Bunlara bakabilmek yani listesine sahip olmak, yönetiminiz için oldukça gerekli bir hal almaktadır.

Bu yazımızda sizler için güzel bir powershell komutu vereceğiz. Bu komut sayesinde Powercli üzerinden kolay bir şekilde tüm sanal sunucularınızdaki vlanlara kolaylıkla listesine sahip olabilecek ve kontrollerinizi kısa bir sürede gerçekleştirebileceksiniz.

Şöyle ki; biz vcenter üzerinde ya da vmware web client üzerinde port group isimlerini görmemize rağmen, vlan id tanımlarını görebilmek için ilgili port group içerisinde detaylarına bakmamız gerekiyordu. İşte bu tip durumları önlemek adına sizlere işlerinizi kolaylaştıracak olan aşağıdaki script bilgilerini sunuyoruz. Hızlı bir şekilde vlan tanımlarınıza bakmak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

# Powershell Gallery PowerCLI modüllerini yüklemeliyiz.
Import-Module VMware.PowerCLI
dTnmonitor = Get-VICredentialStoreItem -File “C:\Users\$userName\Dropbox\Scripts\key\tnmonitorpass.xml”
# VCenter sunucumuza erişim sağlıyoruz.
Connect-VIServer -Server IPADRESI
clear
$vm = GEt-vm -Name “sanalsunucuadi”
$vm.Name
$vm | Get-VirtualPortGroup | Select Name, @{N=“vlanID”;E={$_.Extensiondata.Config.DefaultPortCOnfig.Vlan.VlanId}} | Format-Table
Disconnect-VIServer * -Confirm:$false

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir