Remote PowerShell ile Uygulama Kaldırma

Remote PowerShell ile Uygulama Kaldırma

Merhaba, bu yazımda sizlere remote PowerShell ile uygulama kaldırma işlemini anlatacağım. PowerShell kullanarak uzaktan bir bilgisayardan uygulama kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu işlem için bilgisayarlar arasında gerekli izinlerin ve ağ erişiminin olduğundan emin olun.

Uzaktan Bilgisayara Bağlanma

İlk olarak, uzaktan bilgisayara bağlanmak için gerekli izinlere sahip olmalısınız. PowerShell Remoting’i etkinleştirmeniz gerekebilir.

Get-WmiObject Komutunu Kullanarak Uygulama Bilgilerini Alma

Kaldırmak istediğiniz uygulamanın adını veya diğer bilgilerini almak için Get-WmiObject komutunu kullanabilirsiniz.

Get-WmiObject -Class Win32_Product -ComputerName “UzakBilgisayarAdı”

Kaldırma İşlemi

Uygulamayı kaldırmak için yine Get-WmiObject ve Invoke-Command komutlarını kullanabilirsiniz.

$app = Get-WmiObject -Class Win32_Product -ComputerName “UzakBilgisayarAdı” | Where-Object { $_.Name -eq “UygulamaAdı” }
if ($app) {
Invoke-Command -ComputerName “UzakBilgisayarAdı” -ScriptBlock { param($app) $app.Uninstall() } -ArgumentList $app
} else {
Write-Output “Uygulama bulunamadı.”
}

Bu adımlar uzaktan bir uygulamanın PowerShell kullanarak kaldırılmasını sağlar. Komutların çalışması için yönetici yetkilerine sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Aşağıdaki örnekte, Notepad++ uygulamasını kaldırmayı hedefleyeceğiz. Notepad++ örneği üzerinden gideceğiz.

Aşağıdaki linklerden Microsoft tarafındaki makalelere ulaşabilirsiniz.

Running Remote Commands

Powershell Remoting

PowerShell ile Uygulama Kaldırma

PowerShell Remoting’in Etkinleştirilmesi

Uzaktaki bilgisayarda PowerShell Remoting’in etkinleştirildiğinden emin olun.

Enable-PSRemoting -Force

Uygulama Bilgilerini Alma

Uzaktaki bilgisayarda yüklü uygulamaları listeleyerek Notepad++’ı bulun.

Get-WmiObject -Class Win32_Product -ComputerName “UzakBilgisayarAdı”

Notepad++’ı Kaldırma

Aşağıdaki komutlar, Notepad++ uygulamasını uzaktaki bir bilgisayardan kaldıracaktır.

$app = Get-WmiObject -Class Win32_Product -ComputerName “UzakBilgisayarAdı” | Where-Object { $_.Name -eq “Notepad++” }
if ($app) {
Invoke-Command -ComputerName “UzakBilgisayarAdı” -ScriptBlock { param($app) $app.Uninstall() } -ArgumentList $app
} else {
Write-Output “Notepad++ uygulaması bulunamadı.”

}

Komut Açıklamaları

Get-WmiObject -Class Win32_Product -ComputerName “UzakBilgisayarAdı”

Uzaktaki bilgisayarda yüklü tüm uygulamaları getirir.

Where-Object { $_.Name -eq “Notepad++” }

Getirilen uygulamalar arasında adı “Notepad++” olanı filtreler.

Invoke-Command -ComputerName “UzakBilgisayarAdı” -ScriptBlock { param($app) $app.Uninstall() } -ArgumentList $app

Uzaktaki bilgisayarda Notepad++’ı kaldırmak için gerekli komutu çalıştırır.

Yukarıdaki komutları kullanarak uzaktaki bilgisayardan Notepad++ uygulamasını kaldırabilirsiniz. bu yazımda sizlere remote PowerShell ile uygulama kaldırma işlemini anlattım. Faydalı olması dileğiyle.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir