PowerCLI ile VMware Yönetimi

PowerCLI ile VMware Yönetimi

Merhaba, bu yazımda sizlere PowerCLI ile VMware Yönetimi konusundan bahsedeceğim. İlk örnek olarak VMware ortamınızda olan sunucuların işletim sistemlerini görüntülemek için PowerCLI üzerinde aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

# VMware PowerCLI modülünü içeri aktar
Import-Module VMware.PowerCLI

# vCenter Server’a bağlan
Connect-VIServer -Server vcenter_server_ip -User your_username -Password your_password

# Tüm sanal makineleri alın ve işletim sistemlerini listeleyin
Get-VM | Select-Object Name, @{N=”Operating System”; E={(Get-VMGuest $_).OSFullName}}

# Bağlantıyı kapat
Disconnect-VIServer -Confirm:$false

Yukarıdaki komutlar;

  • VMware PowerCLI modülünü içeri aktarır.
  • Belirtilen vCenter Server’a bağlanır.
  • Tüm sanal makineleri alır ve her sanal makinenin işletim sistemini listeleyen bir komut çalıştırır.
  • Son olarak, vCenter Server’dan bağlantıyı keser.
  • vcenter_server_ip, your_username ve your_password kısımlarını kendi ortamınıza göre güncellemeniz gerekmektedir.

PowerCLI Install

PowerCLI’nin nasıl yükleneceğini adım adım anlatalım.

1. PowerShell’i Açın

Öncelikle, Windows PowerShell veya PowerShell Core’u yönetici olarak açın. Bunu yapmanın en kolay yolu:

  • Windows arama çubuğuna “PowerShell” yazın.
  • “Windows PowerShell” üzerine sağ tıklayın ve “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğini seçin.

2. PowerShell Galerisi’ni Güncelleyin

PowerCLI modüllerini yüklemek için PowerShell Galerisi’nin en son sürümüne sahip olmanız gerekmektedir. Aşağıdaki komutu çalıştırarak PowerShellGet modülünü güncelleyin.

Install-Module -Name PowerShellGet -Force -AllowClobber

3. PowerCLI Modülünü Yükleyin

Şimdi VMware PowerCLI modülünü yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

Install-Module -Name VMware.PowerCLI -Scope CurrentUser

Eğer sistem genelinde yüklemek isterseniz -Scope CurrentUser yerine -Scope AllUsers kullanabilirsiniz.

İlk kez PowerShell Galerisi’nden bir modül yüklediğinizde, “NuGet sağlayıcısının yüklenmesini onaylıyor musunuz?” ve “PowerCLI modüllerini güvenilir bir kaynaktan yüklemek istediğinizden emin misiniz?” gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu sorulara “Y” (Evet) cevabını verin.

4. PowerCLI Modülünü İçe Aktarın

PowerCLI modüllerini yükledikten sonra, bu modülleri PowerShell oturumunuza import etmeniz gerekir. Aşağıdaki komutu çalıştırarak bunu yapabilirsiniz.

Import-Module VMware.PowerCLI

5. PowerCLI Modüllerini Güncelleyin

Güncellemeleri kontrol etmek ve en son sürüme yükseltmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Update-Module -Name VMware.PowerCLI

6. Güvenlik Politikalarını Ayarlayın

PowerCLI komutlarını çalıştırırken bazı güvenlik politikalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu politikaları yönetmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

  • PowerCLI modüllerinin dijital olarak imzalanmış olup olmadığını kontrol etmenize gerek kalmadan çalıştırılabilmesi için ExecutionPolicy’yi ayarlayın.

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

Bu komut, PowerShell betiklerinin çalıştırılmasına izin verir, ancak yalnızca güvenilir kaynaklardan indirilmiş olanlar çalıştırılabilir.

7. vCenter Server’a Bağlanın

PowerCLI yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, vCenter Server’a bağlanarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Connect-VIServer -Server your_vcenter_server_ip -User your_username -Password your_password

Örnek Komutlar

PowerCLI yükleyip vCenter Server’a bağlandıktan sonra, çeşitli VMware yönetim komutlarını kullanabilirsiniz. Örneğin:

  • Tüm sanal makineleri listelemek için:

Get-VM

  • Belirli bir sanal makinenin durumunu kontrol etmek için:

Get-VM -Name “VM_Name” | Select-Object Name, PowerState

Bu adımları takip ederek PowerCLI’yi yükleyebilir ve VMware ortamınızı yönetmeye başlayabilirsiniz.

PowerCLI Commands

VMware PowerCLI ile sanal makineleri (VM) yönetmek için kullanabileceğiniz bazı temel komutlar ve örnekler aşağıda verilmiştir. Bu komutlar, sanal makineleri oluşturma, silme, başlatma, durdurma, klonlama ve yapılandırma gibi işlemleri içerir. Aşağıdaki link üzerinden PowerCLI indirebilirsiniz.

VMware PowerCLI

1. Sanal Makine Oluşturma

Yeni bir sanal makine oluşturmak için New-VM komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, yeni bir sanal makine oluşturmayı göstermektedir.

New-VM -Name “NewVM” -ResourcePool “ResourcePoolName” -Datastore “DatastoreName” -NumCPU 2 -MemoryGB 4 -NetworkName “NetworkName” -GuestId “windows9Server64Guest”

2. Sanal Makine Silme

Mevcut bir sanal makineyi silmek için Remove-VM komutunu kullanabilirsiniz.

Remove-VM -VM “VMName” -DeletePermanently

3. Sanal Makineyi Başlatma ve Durdurma

Bir sanal makineyi başlatmak için Start-VM, durdurmak için Stop-VM komutlarını kullanabilirsiniz.

Start-VM -VM “VMName”
Stop-VM -VM “VMName” -Confirm:$false

4. Sanal Makineyi Klonlama

Bir sanal makineyi klonlamak için New-VM komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, bir sanal makineyi klonlamayı göstermektedir.

New-VM -Name “CloneVM” -VM “SourceVM” -Datastore “DatastoreName”

5. Sanal Makineyi Yeniden Adlandırma

Bir sanal makineyi yeniden adlandırmak için Set-VM komutunu kullanabilirsiniz.

Set-VM -VM “OldVMName” -Name “NewVMName”

6. Sanal Makine Kaynaklarını Yapılandırma

CPU ve bellek miktarını ayarlamak için Set-VM komutunu kullanabilirsiniz.

Set-VM -VM “VMName” -NumCPU 4 -MemoryGB 8

7. Sanal Makine Durumunu Kontrol Etme

Sanal makinelerin durumunu kontrol etmek için Get-VM komutunu kullanabilirsiniz.

Get-VM -Name “VMName” | Select-Object Name, PowerState

8. Snapshot Oluşturma ve Geri Yükleme

Bir sanal makine snapshot’ı oluşturmak için New-Snapshot, snapshot’tan geri yüklemek için Set-VM komutlarını kullanabilirsiniz.

New-Snapshot -VM “VMName” -Name “SnapshotName” -Description “Description”
Set-VM -VM “VMName” -Snapshot “SnapshotName”

9. VMware Tools Durumunu Kontrol Etme

Bir sanal makinede VMware Tools’un durumunu kontrol etmek için Get-VMGuest komutunu kullanabilirsiniz.

Get-VMGuest -VM “VMName” | Select-Object VMName, ToolsStatus

10. Sanal Makine Disk Ekleme

Bir sanal makineye yeni bir disk eklemek için New-HardDisk komutunu kullanabilirsiniz.

New-HardDisk -VM “VMName” -CapacityGB 50 -Datastore “DatastoreName”

11. Sanal Makine Ağı Ayarlama

Bir sanal makineye yeni bir ağ adaptörü eklemek veya mevcut ağ adaptörünü değiştirmek için New-NetworkAdapter veya Set-NetworkAdapter komutlarını kullanabilirsiniz.

New-NetworkAdapter -VM “VMName” -NetworkName “NetworkName” -Type “vmxnet3”
Set-NetworkAdapter -NetworkAdapter (Get-NetworkAdapter -VM “VMName”) -NetworkName “NewNetworkName”

12. Belirli Özelliklerle Sanal Makineleri Filtreleme

Belirli kriterlere göre sanal makineleri filtrelemek için Get-VM komutunu kullanabilirsiniz.

Get-VM | Where-Object { $_.PowerState -eq “PoweredOn” -and $_.MemoryGB -ge 4 }

Bu komutlar ve örnekler, PowerCLI ile sanal makinelerinizi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Özel gereksinimlerinize göre komutları özelleştirebilirsiniz. Bu yazımda sizlere PowerCLI ile VMware Yönetimi konusundan bahsettim. Faydalı olması dileğiyle.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir