VMware Live Migration Mimarisi

VMware Live Migration Mimarisi

Merhaba, bu yazımda sizlere VMware live migration mimarisi konusunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçların beraberinde getirdiği yeni trendlere bağlı olarak, sanallaştırma teknolojisi önemli bir popülarite kazanmaktadır. İşletme ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve altyapı yöneticilerine avantajlar sağlayabilmek oldukça önemlidir.

Artık saniyelerin bile son derece maliyetli olduğu, yapılandırılan yük dengelendirmesi, canlı göç teknolojisi ve kesinlikle Devre Dışı Bırakılmış Dizin Seçeneği (HA) vs, artık Dijital Harici Dış Dağıtılmış paydaşları uygulamak amacıyla ayrılarak çok sayıda şirket sanallaştırma teknolojisini kullanmaktadır. VMware Virtual Center’de yapılan istatistiklere göre alan aktarımı ve bellek süresi, toplam hostlar arası aktarılan veri süresinin %39 ve toplam sürenin de %41’i kadar süreyi oluşturmaktadır.

VMware Live Migration Mimarisi

Bir ESXi sunucusunda çalışan belirli bir sanal makinenin yükünün farklı bir ESXi sunucusuna taşınması, sanal makine bireysel olarak taşındıktan sonra ağ üzerinden iki sunucu arasındaki iletişimi geciktirerek yapılan bir taşıma operasyonudur. Bu işlemde VM’ nin kullanıcılara herhangi bir kesintiye neden olmaması amaçlanmıştır. Bu teknoloji kullanılmadan önce SAN sistemindeki Taşıma (Storage VMotion) yani döküm yedekleme (clone) veya yeniden lokasyonlandırma teknikleri kullanılmaktaydı. Bu tekniklerde herhangi bir donanım taşıma işlemi gerektiğinden çalışma maliyetleri yüksek ve kullanıcıya kesinti süreleri daha yüksekti.

VMware Sanal Makine Canlı Taşımanın temel özelliği, herhangi bir kesintiye neden olmadan sanal makinenin Cluster’ı genelindeki hostlardan bir tanesinden diğerine taşınmasıdır. Sanal makineler bir hosttan diğerine taşınırken kullanıcılara ve uygulamalara hiçbir kesinti anı yaşatmaz. Bu işlem tamamen otomatik bir şekilde vCenter tarafından yapılmaktadır.

1.1. VMware Sanal Makine Canlı Taşıma Nedir?

VMware Canlı Taşıma özellikleri hakkında ayrıntılandıklarını söyledik, şimdi sıkça sorulan sorulara cevap verelim. VMware Canlı Taşıma özelliği daha sonra neleri taşıyabilir: Bir özellik tıpkı Canlı Taşıma özelliği olan vAdd-on teknoloji kullanılarak üretilir, aşağıdaki durumlar hakkında bilgi sahibi olmak performansta çok önemlidir. Bu yazının başlığı vMotion ise de vAdd-on teknolojisi sadece dosyaları hareket ettirir. Dosya yönetimi: vAddOn, dosyaların yeni konumda oluşturulması durumunda orijinal dosyayı siler. Aynı dosyanın “Create” zamanını görev yöneticisi/performans bölümünde kontrol ederseniz, şimdi silinmiş olsa bile orijinal VM Sanal Makine içinde kapladığı alan sonsuza dek işaretlenir. Diğer bir avantaj, başka bir snapshot tarafından kaplanmamasına ve fiziksel disk artığı oluşturmamasına izin verir.

VMware Sanal Makine Canlı Taşıma teknolojisi (VMware vMotion), bir sanal makinenin veya istemci uygulamalarının çalışmasında kesinti yaratmadan, iki farklı fiziksel CPU, fiziksel RAM, ana resim, cluster grubu veya cluster ile hostlar grubu arasında taşıyabilme yeteneğidir. VMware Sanal Makine Canlı Taşıma, makinenin harddisk kapasitelerinin farklı olduğu durumlarda da çalışabilir. Örnek olarak bir makinemizin harddisk boyutu 200 GB iken, diğer harddisk boyutu 250 GB olabilir. Bir kullanıcı makinenin disk boyutunu büyütmek istediğinde, harddisk’in kapasitesini çevrimdışı duruma getirmeden hızlı bir şekilde expand / büyütme yapabilir. Sanallaştırma alanında en çok tercih edilmeye başlandığında, 2010 yıllarında özellikle Hyper-V’in 3.0 ya da 2013 yıllarından itibaren gerek kullanıcı gerek yazılım mecburiyeti olan VMware tarafında vMotion özelliğinin tüm detaylarını yazacağım.

1.2. Canlı Taşıma Teknolojisinin Önemi

Bu avantajlardan yola çıkarsak, ekstra bir yatırım yapılmadan ve kullanılabilir kaynak artırıları oluşturulmadan mevcut yapıların canlı olarak; performans kayıpları, kesintisiz, restartsız, kullanıcılardan habersiz ve kullanıcılar tarafından erişime izin verilmediği taktirde transport sorunlarının yaşanmadığı bir süreç olan canlı taşıma esnasında hata/kesinti olmaz ve ilerlemek istenen sürece etki etmez. Bu güncellemenin hayata geçebilmesi için sistemden tasarruf etmek zorunluluğu bulunmaktadadır. Sistem yöneticileri eski hostlar yerine latest teknoloji donanımlar vCenter üzerinde birkaç tıklamayla vMotion processini başlatarak guest os’lerin lokasyonlarını değiştirirken sistem uptime durmamaktadır.

Şirketlerin sistemleri, yazılım güncellemeleri, performans iyileştirmeleri, bakım çalışmaları ve çok daha fazlası nedeniyle periyodik olarak restart gerektirmektedir. Şirketlere ait fiziksel sunucu sayıları arttıkça aynı süre içinde, periyodik olarak fiziksel sunucuların yeniden başlatılabilmesi için kullanılabilir kaynaklar arttırılmak zorunda kalacak, bu da donanım ve yazılım yatırımını artıracaktır. İşte tam da bu noktada Canlı Taşıma teknolojisi devreye girer. VMware vCenter tüm kurumsal özelliğe sahip sistemleri (cluster, storage, host vb.) tek bir merkezden yönetim sağlar. Ayrıca VMware ESXi cluster yapıları yöneticilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Canlı Taşıma Teknolojisinin temel amacını oluşturan %99,9999 gibi Uptime değerleri arttıkça, VMware ile yapılandırılan cluster yapılar, başka bir hosta port grup, standard switch, dağıtılmış switch, disk, IO yönetimi gibi ayarlar ile yöneticilere geniş avantajlar sağlamış olur.

2. VMware Canlı Taşıma Mimarisi

vMotion ve Storage vMotion Network (vMotion ve SVMotion storage networklerinin ayrı ayrı kuralları ve şekil değiştiren durumlarının ayrıntıları), Environment (Networking, vMotion ve SVMotion Scheduling) ve Bandwidth & Performance sınırlamaları ayrı ayrı ele alınmaktadadır. Yapılan analiz ve ayrıntılar ışığında VMware Canlı Taşıma Mimarisi hakkında giriş ve ilk kullanıcı bilgilendirme öğesi burada tamamlanmış olup, bir sonraki yazının onun devamı niteliğindedir. VMware Canlı Taşıma Sanallaştırmada İki Ayrı Teknolojiyi Kullanır: VMware Canlı Taşıma özelliği için iki farklı araç bulunmaktadır. Bunlar normal vMotion ve Storage vMotion olarak adlandırılır. Bunlar farklı olarak kullanım alanlarına sahiptir. Ancak amacı aynıdır, esneklik kazanmak ve hareketli işletim sistemlerinin çekirdeksiz ve çekirdekli kavramı önünde farklı yaklaşımlar elde etmektir.

Bahsedilen teknolojilerle yapılabilen işlemlerin başında, ana Sanal Makine (VM) soft state bilgileri ve snapshot yapısı (ek disklerin durumu)yla birlikte normal sanal makine işletim bilgilerinin veri deposundan çekilmesi gelmektedir. Bu işlem, IBM Copy Services ve HP StorageWorks sanallaştırma teknolojilerinden aşina olduğumuz Cluster mirroring teknolojisine en yakın teknolojidir. Cluster mirror gerekirken tüm işletim bilgileri ve snapshot durumlarının ilgili hedef cluster nodelara bütünlüğü bozulmadan taşıma işlemini VMware sanallaştırma sistemleri Cluster ve Storage kurallarına göre yapmaktadır.

2.1. vMotion ve Storage vMotion Arasındaki Farklar

vMotion bir sanal makineyi bir fiziksel hosttan diğerine taşıma yöntemidir. Taşınacak bir ya da birden çok sanal diski fiziksel olan storage içerisinde ise, klasik bir vMotion yapabilmek için, sanal diski Storage vMotion ile belirli bir hosta ya taşımanız gerekiyor ya da vMotion’a belirli bir storage öznitelikleri eklemek durumundasınız. VM dosyalarının taşınmasını sağlayan vMotion teknolojisi (sanal diskler fiziksel olan storage içerisinde park edilmiş olsa dahi), Sanal Makinelerin çalışma sürekliliğini, barındıkları sunucularda servis kesintisi olmaksızın başka sunuculara taşınmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bunun yanında hız ve veri miktarı bakımından farklılık gösteren teknolojilerdir. Bu teknoloji ile recovery, load balance ya da küçük bakım işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Her iki teknolojide web istemcisi, desktop client ya da API arayüzlerinden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

VMware Sanal Makine kavramı belki de VMware ürünleri içerisinde en çok kullanılan, kullanıcıları çok sevindirmiş cinsten bir olaydır. Fakat bu tarz teknolojilerin nasıl çalıştığı hala çok fazla kişi tarafından tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle VMware Sanal Makine Canlı Taşıma Teknolojisi: Cluster ve Hostlar Arası Detaylı İncelemem için bu yazıyı yazmaya karar verdim. İşte bu bölümde, vMotion ve Storage vMotion arasındaki farklardan bahsedilecektir. Amacımız VM dosyalarını hostlar arasında gezdirmek yerine, host’lar arasında gezdirdiğimiz veri tiplerini daha iyi kavramaktır. Boyut ya da kapasite değil, bu veri türlerinin işleyiş mekanizmaları açıklanacaktır.

2.2. vMotion Teknolojisinin İşleyişi

Bilgisayar sanallaştırma teknolojisinin bir getirisi olarak fiziksel bir bilgisayarda çalışan bir ya da birden fazla sanal bilgisayarı fiziksel bilgisayadan sökmeden, taşımada kesinti oluşturmadan diğer bir bilgisayara taşımak mümkündür. Taşıma: – üç clustersız yapıya sahip olan bir ana sunucudan (hosts) diğer bir esxi ana sunucusuna, – mübarek başlama yapıları olan (Mrostile) fiziksel cluster ana sunucu grubundan diğer bir cluster ana sunucusuna ve/ veya ağ bölümlerinin eşlenebileceği (someone vNetwork/sever networks) ve taşınma işlerinin kesintisiz bir şekilde gerçekleşebildiği sanallaştırılmış bir dossier yapısından (cluster) diğer dizin yapılarına yapılan sanal makine transferine denir.

Bilgisayar sanallaştırma teknolojisiyle idare edebileceğimiz bilgisayarı bir sanal bilgisayardan ya da fiziksel bir bilgisayardan başka bir sanal bilgisayara taşımak mümkün. Taşınan sanal bilgisayar birden fazla yapı itibariyle taşınabilir. İstihsal amacından kastettiğimiz taşınabilirlik seçenekleridir. Taşınabilirlik seçeneklerine göre vMotion işleyişi değişkenlik gösterebilirken; sanal bellek daha az boyutta olan (2GB – 8GB civarı) yapı itibariyle değişik, fiziksel belleklerin taşınma işlemi farklı yapı aralıklarına sahip olabilir. Sanal bellekler 2GB veya daha büyük boyutlarda ayrık bir donanıma atanmış orijinal sanal makineden bağımsız olarak dosya alanlarının taşınması prensibinde işlemektedir. Dosyanın taşınma işlemi ağırlıklı olarak taşımanın yapılacağı fiziksel bir bilgisayarın üzerine gerçekleşir. Eski sistem üzerinde taşınacak sanal makine taban sistem zamanı kıyaslama hızı ile ilişkili olabilmekte. Bu sebepten dolayı fiziksel işlemcideki özellikler son derece önemlidir.

3. VMware Canlı Taşıma’nın Avantajları

Hem Distribütörlük alanlarında çalışma prensipleri HOST-based yedekleme esnekliği verebildiği gibi hem de Sanallaştırma projelerinde planlandığında bununla ilgili olarak standartları belirleyebiliriz. “HOST-up veya Clustar-up” prensibine göre misafir sanal makine yedeği alınması SANADA yapılarak bizlere güvenlik sağlayacaklardan birisi Canlı taşıma’ya örnek olarak verilebilir. Özet olarak; Canlı Taşıma ile daha az Downtime, Yük Dengeleme, Yedekleme Uygulama alanı ve Dayanıklılık sağlanabilir.

3.1 Canlı Taşıma Nerelerde Kullanılır?

– Downtime’ın Azaltılması: Toplantılarda veya topluca kullanılan sunucularda donma yaşamaması için VMware, dengeli bir trafik yönlendirme algoritması sayesinde bir Cluster’daki sunucular arasındaki yük dağılımının eşit tutulması için sanal makine canlı taşımasını kullanmaktadır. – Yüksek Erişilebilirlik ve Yedekleme Kolaylığı: Bir e-posta sunucusu veya veritabanı sunucusu gibi kullanıcı dostu bir sunucu için bir işletim sistemi hizmetinin kopmamasını sağlar ve bu sayede kullanıcı tarafında hatanın fark edilmemesini sağlar. SAN tabanlı Storage altyapısında sunucu ve VMware tarafında SAN storage yedeğini almak mümkündür.

A) VMware Canlı Taşıma (vMotion) Teknolojisinin Avantajları:

3.1. Downtime’ın Azaltılması

Downtime’ın online backup, canlı sunucu uygulamalarının serverlerimiz üzerindeki yönetimini maksimum düzeyde azaltır.

Sanal platformlar ve bulut sistemlerinde çeşitli problemler (update, hardware maintenance, software installation, data migration, load balancing, basit arıza kaynaklı kesintiler gibi) fiziksel sunucunun kullanılabilir durumda olmayacağı anlamına gelirken, bulut hizmetleri kullanıcı ve fiziksel operatör ödenekliliği açısından kompleks yapıda tasarlanmaktadır. Kullanıcılar, VM’ler için ayrılan makine kaynaklarının bulut ve VPS hizmetlerde her zaman ve asla nerede bulunulan fiziksel sunucuda olduğunun bilgisine ihtiyaç duymazlar. VMware, VM’lerin hareket ettirilmesi esnasında maruz kalacakları analitik kesinti süresi ile bu kesintinin nedenlerine göre VM’leri hareket ettirebildiği; değiştiremediği durumlar oluşturmuştur. VMware esasında bu durumu minimuma indirmiştir.

3.2. Yüksek Erişilebilirlik ve Yedekleme Kolaylığı

CVMotion, güçlü, güvenli ve esnek bir sistem sunar. Otomatik olarak vSphere VMKernel, VM’yi başka bir host üzerine veya veri deposundaki LUN’un bir başka noktasına taşımak için Storage vMotion kullanır. Bu bölümde, CVMotion’un uygulanması önemli olduğundan ve mevcut sistem üzerinde biraz zaman ve kaynak verildiğinden, verilen komut ve çıktıların bir parçası olarak bilinmez. Davranışını gözlemlemek için burada bulabileceğiniz bazı adımlar ve komutlar bulunmaktadır. Bu başvuru Windows işletim sistemleri ve Linux için aynıdır. VM’leri CVMotion ile hostlarınızla birlikte taşıyın. Her iki sunucu da paylaşılan bir veri deposuna erişebilir. ESXi sunucularında CPU görevlerini ve bellek sayfalarını hiçbir kesinti olmadan bir sunucudan diğerine taşıyın.

VMware sanallaştırma ile birlikte gelen yüksek erişilebilirlik ve kolay yedekleme olanağı, VMware Canlı Taşıma teknolojisi ile daha çok artmış durumdadır. Sanal makineler, frekanslarına ve uygulamalarına bakmaksızın farklı host’lara “migration” işlemi yapılabilirken üzerine LVM varsa “storage vmotion” ile LUN ve Target farketmeksizin disk mimarisi değiştirilebilmektedir. VMware Canlı Taşıma teknolojisi, sadece donanım kaynaklarında bir problemin meydana gelmesi halinde hipervizor üzerine yüklü sanal makineler arasında fiziksel kablo vs. gibi bir şeye gerek kalmadan yapılacağından bakım onarım işlemleri sırasında esneklik sağlamaktadır. Teknolojinin bir diğer avantajı olacak yedeklemelerdir. VMware Canlı Taşıma ile donanım kaynaklarında bir problemin yedeklemenin alınması sırasında bile kesintisiz bir yedekleme işlemi elde edilebilecektir. Downtime (makinenin sadece küçük bir kısmı kesilir) unutulabilir.

4. VMware Canlı Taşıma’nın Uygulama Alanları

İlerleyen sayfalarda “Yİ Malta Müdürlüğü Canlı Taşıma’nın Sınırlılıkları ve Modelleme” konusunda detayları anlatılacaktır. Konunun nesnel bir kapsamında kullanılan teknik öğelerin bazıları vardır. Bu teknik kısıtlamalar yetersizlik anlamına gelmektedir. Kesin veya aksine anlamlar vardır, bu konuyu incelemenizde fayda vardır. Modelleme konusu anlatılmıştır. VMware tarafında işlem adımları övgü ile belirtilmiştir. Konu performans gözlemleme araçlarına diğer bir açıdan bakış konusu olmaktadır. Şayet performans gözlemleme üzerinde çalışacaksanız bu konuyu da incelemenizde fayda vardır.

• Datacenter Yönetimi

• Yedekleme yönetimi: – Not: VMware Canlı Taşıma (vMotion) yapıldığında, Sanal Makine folderi belirtilen “Yedekleme” amaçlı kullanılmıyor. “Sanal Makine’yi yedekle” seçeneği kullanılarak, Sanal Makine Snapshot verisi güvenilir bir şekilde alınır. Sanal Makineyi backup esnasında gözlemlemek isterseniz, “Sanal Makine’yi yedekle” kullanabilirsiniz.

• Sunucu uygulamaları yüksek talep görmektedir. Örneğin, bir Domino sunucusu birçok kullanıcı tarafından kullanıldığında ve çoğunlukla çok uzun süre çalıştığından, sunucu arızalandığında hem veri kaybı hem de uzun yedekleme süreleri olur. Sunucuya kısa süre zarfında aktif olacak olan vSphere HA kullanılarak kesintisiz bir şekilde servis verebilmektedir. Bu sayede vSphere HA aktif olduğunda hızlıca yedeklenebilir. Bir başka anlatımla, kullanıcılar sunucu bağlantısı kopmaz ve 2 dakikadan kısa bir süre zarfında servise devam eder.

VMware Canlı Taşıma teknolojisinin yönetilen alanlardaki uygulanabilirlik alanları aşağıdaki gibidir:

4.1. Yüksek Talep Gören Sunucu Uygulamaları

4.1.1. VMware vSphere ayındaki yedek yönetimi: Canlı karmaşıklık Yedek işlemini işleme hali esnasında yapmak zor olan ve mümkün değildir. Sanal makinayı yedek aldıktan sonra herhangi bir anda farklı bir sunucuya taşınabiliriz. Sessiz değiştirme yapılabili. VMotion kullanmış belli bir yapılandırma hatasından dolayı, host ve sanal makine kapasitemiz parça veya disk ona yeterli molekulasyona ulaşamadıkça VMotion yapılamaz. CPU, networking veya disk kadar miktarda RAM miktarında aktarım hızı bant genişliğine eğilmiyor ve altına iner. Eğer bir VMotion esnasında kopma hali gerçekleşirse makina direkt resetlenir.

Sanal makinelerde genellikle ağır iş yüklerini yüklemede, yüksek bellek veya CPU tüketimi gerektiren sunucu uygulamalarını çalıştırmada yardım olabilir. Bu, gelen isteklerin karmaşıklığını yöneterek doğru kaynakları dengeler. 24/7 düşük uygulama veya bakım süresi süreçleri ile sunma proje için canlı taşıma yapmak lojistik olan bu sorunları Pertable opslyon. VM’ler ve “High demand server applications” de çalışan uygulamalar yük (on demand) taleplerinde sürekli değişebileceğinden, uygulamayı “host” ve “cluster” daki genel CPU ve RAM durumuna uygun pozisyonda tutabiliriz. Host kaynağının durduğu veya en son güncellendiği zaman dahi VM’leri diğer hostlara aktarmamız gerekir. Backup Management İşlemleri: vSphere Ortam Altındaki Sanal Makinelerin yedeğini almak istediğimizde sanal makinayı durdurmadan host üzerindeki verileri kopyalama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. VMotion gibi canlı taşıma işlemleri sırasında bu hiçbir durma gerçekleşmiyor. Anlık kopyalama işlemleri sırasında düzenli veri işleme hali bozulmaz. Sadece değişen bloklar güncellenerek alınır.

4.2. Yedekleme ve Veri Merkezi Yönetimi

Bu araştırmada VMware live migration teknolojisinin yedekleme yönetimi ve veri merkezi yönetimi hakkında bilgiler verilmiştir. Sunucusal buluttan sistemler üzerinde çalışma zamanı güncellemeleri de karşılayabilmek adına kullanılan “VMware live migration” teknolojisi Vmotion. Bu seçenek her ne kadar sanal makine üzerindeki sanal CPU’nun yapılandırmasına göre değişmekle birlikte kullanılmaları durumunda, kesintisiz geçiş afirmatif (0 sayılım arızası ve ağ kesintisi). Açılan yeni sistem günlüğünde live migration işlemlerine ait log girişinin CTRL-L tuşlarına basılarak sistem üzerinde bir gözlemleme yapılabilir.

Sanal makinelerde yer alan önemli veriyi hem hızı (cache), hem disk üzerinden istenilen ayarlamalara uygun esneklikte ve zahmetsiz bir şekilde yedekleyebilmek, kesintisizlik olmadan çalışan hizmette ya da veride meydana gelecek zararlar sonucu verinin yeniden yedeğinin alınarak geri yükleme işleminin kolay yapılmasına olanak sağlar. Aslında bu olayın temelinde live göç yani “VMware live migration” teknolojisi yatar, çünkü veri göçü ve yedekleme, hedef üzerine kopyalama yaşandığından bu sürecin kesintisiz olmasını gerektirir. Bu sayede fiziksel veri merkezi işlemcisi yüklenmelerini dengeleme, CPU, RAM vb. kaynakların en iyi verimlilikte kullanılabilmesi, kaynak, enerji ve alanda %100’den az veya çok işlemcilerin kullanımının dağıtılması gibi birçok avantajsız durumdan kurtulup verimli çalışmanın başlangıcı yapılır.

5. VMware Canlı Taşıma’nın Sınırlamaları

Ek sınırlama: – Canlı Taşıma kimlik doğrulamayabilir: Yeni makine biraz zayıf ve kötü kimlik doğrulama durumlarına neden olabilir. VMware Canlı Taşıma Cache in RAM’ın içindeki veri paylaşımının azalmalarına neden olabilir. – EVC (Genelleştirilmiş CPU’s) Canlı Taşıma kimlik doğrulamaz: CPU ve diğer daha performanslı özellikleri kullanabilir. – Virtual Machine sürücüsü sürücü güncellemeleri: Güncellenmiş HBA sürücüsü (FiberCard HBA sürücüsü) VMware‘i veri kaybı olmadan canlı taşıma başarısız olabilir. – Kuyruk: Yeni bazı donanımsal organomen eksiklikleri ağ donanımlarını, araçlarını ve bazen işletim sistemini zaman içindeki verilerin yoğun yapısını dikkate alarak canlı verilerin kayıtları. Nedeniyle bu modeller ağdaki verilerin seviyesi ağ üzerinden yayınlanan veri miktarını arttırmıştır. Sonuçları etkileyen diğer nitelikler ve miktarlarda yayılan güvenlidir. Bu durumun avantajları ve dezavantajları sağlık gerektirir. Bu çalışmada, canlı taşıma ve Bitreverse (Reverse 3rd Canlı) ile ilgili kendall veya spearmın çen modeller zamanında ağ donanımlarında yapılan anlaşmazlıklar sonucunda düzeltilmelidir. Ağ donanım organomen iletimi nakliye yönetimine değer bir araştırma aracı olarak analizleri yapılmıştır.

VMware canlı taşımanın bazı sınırlamaları mevcuttur. Bu sınırlamalar sayısız belirleyiciye göre değerlendirilebilir. İlk ve en önemli sınırlama ya da sınıflandırma başlıca sınırlama, bant genişliğinin durumu ve ağdaki latansdır. Bant genişliği bağlı olarak 1GbE, 10GbE vb. hızda kapasite kullanımı yapılmaktadır. Ayrıca, Big Data, associating storage altyapıları, Kalıcı Bellek Teknolojileri, yüksek yoğunluklu ve veritabanı yüklü uygulamalar üzerinde değerlemeler ciddi bir aksama alabilir. Sanal makineler ve Host üzerindeki uygulama içerik byte’larına göre değişebilecek durumlar dikkate alındığında, sanal makine ve özellikleri sınırlıdır. Sanal makine tarafında sınırlamalar değişebilir ve karşılaşılır. Örnek olarak IBM Licensing durumu. VMware donanım destekli çözüm olarak IBM üzerinde lisanslama eklemek istediğimizde, yaşı gereğince sürücü olmayan bir donanım, IBM lisans koşullarını belirleyebilir. Tabii ki sınırlamalar nedenleriyle değerim zaman bazen anlaşılamaz.

5.1. Bant Genişliği ve Ağ Gecikmesi

Sanal makine taşıma işlemi gerçekleşirken kararların oluşma sırası, zamanlaması ve alınacaklarını irdelerken ilk önce genel olarak canlı taşıma gerçekleşirken dikkat edilmesi gereken bilgiler üzerinde durmak önemli bir strateji olabilir. Bu şekilde üzerinde durulması gereken detayları daha sağlıklı bir şekilde anlayarak hareket edebiliriz. Ayrıca canlı taşımanın avantajlarını ve bilinmesi gereken en önemli ipuçlarını anlayarak ağ yoğunluğunu ve uygulama düzeyindeki performans düşüklüğünü anlamak için bir başlangıç noktası olabilir. Aynı zamanda canlı taşımanın çözüm olarak düşünülmesi gereken güvenlik açıklarını anlamakta avantaj sağlayacaktır.

Ağ gecikmesi (Delay) ise sanal makinelerin doğru çalışması için karşılıklı bağımlı komutlar (handshake) arasındaki süredir. Ağ gecikmesi, IP adresli makine tarafından diğer makinelerle veri alışverişinin süresini ölçer. Eğer veri transferi uzun sürerse gönderen ve alıcı, diğer makineler önceki veri paketlerinin tamamlanmasını beklemek zorunda kalabilir. Ağ gecikmesinin yüksek olduğu bir ağda herhangi bir aksilin durumunda var olan ağ yapısı, sanal makinenin kapanması gibi önemli sorunlara yol açabilir.

VMware Sanal Makine Canlı Taşıma (vMotion) konusunda daha kapsamlı içeriklere geçmeden önce vMotion teknolojisinin kullanılabilirliğini ve verimliliğini belirleyen iki ana faktörün bant genişliği ve ağ gecikmesi olduğundan bahsetmek doğru olur. Bant genişliği, bir ağ veya bir kanal ile aynı anda gönderilen en yüksek bit miktarını belirler. Bant genişliğinin yeterli olmaması durumunda tamamlanması gereken veri miktarının/tarayıcının izlenmesi ve daha sonra gönderilmesi gerekir. Bu durumda göç eden bir sanal makine taşınmaya devam edildiğinden sanal makinenin bir kesintiye uğrayabileceğini varsaymak doğru olur.

5.2. Uyumluluk ve Lisanslama

Uyumluluk gibi canlı taşımadaki bir diğer kısıtlayıcı özellik lisanslamadır. Firma fiziksel donanımlarını farklı, tabanlı bir alana taşımak istediğinde donanım uyumundan sonra ki en büyük kısıtlayıcı faktör lisans kısıtlamalarıdır. Lisanslamalar firmadan firmaya değişebilir ve bu kapsamda değerlendirme yapılarak firmaların fiziksel donanımlarını uygun şekilde taşıması gerekmektedir.

Az önce bahsettiğimiz dezavantajların aksine, canlı taşıma teknolojisi uyumlu donanıma sahip birden fazla fiziksel sunucu bulunan ve çalışan uygulamalara kesinti vermeden yeni donanıma taşıma gereksinimi duyan kurumsal ölçekli firmaların kullanımına daha uygun bir teknolojidir. Bu sayede olan firmalar işlerini aksamadan, çeşitli uygulamaları kesintiye uğratmaksızın yeni donanım alıp eski donanımı devre dışı bir şekilde kullanılmadığı süreçte diğer fiziksel sunuculara tekrar ekleyip yeniden kullanmaya başlayabilirler.

Canlı taşımanın göz ardı edilemeyecek iki önemli dezavantajı uyumluluk ve lisanslamadır. Taşınan hedef hosta yüklü olan donanımla varlık hostun donanımı arasında donanım uyumluluk farklılığı meydana gelirse canlı taşıma işlemi devam ettirilemez ve sanal makine uyku durumuna alınır. Değişen donanıma uyum sağlaması için sanal makine yeniden başlatılır ve uyumlandırmalar gerçekleşir. Hedef makineye uygun olarak yapılan donanım uyumu gereken fiziksel kaynaklara erişilmesine izin verir. Kullanıcılar bir vCenter Web Konsol Arayüzü veya PowerCLI aracılığıyla hedef makine ile kaynak makine arasında yapılan canlı taşıma işlemine tanıklık edip işlemi gerçekleştirebilirler. PowerCLI komut satırı aracılığıyla bu işlemlere ihtiyacınıza göre parametreler ekleyip ayar yapabilirsiniz.

6. VMware Canlı Taşıma Uygulama Adımları

ESXi ve vCenter/Yönetim yapısının mutlaka belirli bir CPU ve Network donanım altyapısına sahip olması gerekmektedir. ESXi hostların bağlı olduğu storage için kullanmış oldukları network yapısının ise mutlaka ayrı bir network/switch/editör trası altyapısı kullanmaları önerilir. İsteğe bağlı olarak aşağıdaki kontrollerin yapılması önerilir. vCenter/VirtualMachine’ye ait network ve storage trafiği dışında bir trafiğin aynı transfere etmeyeceğinize emin olunuz. Network/switch/host donanımlarının desteklediği MTU boyutlarının gözden geçirilerek ayarlaması yapılmalıdır. HA ve DRS gibi cluster modunun aktif edilmesi gereken bu uygulama içindir. NSSet: VMotionNetworkProgram komutu ile data transferiniz aktif olacak network domainini belirlemek gerekir. Örnek; esxcfg-vmknic -a -i 192.168.125.202 -n 255.255.255.0 VMotion-Network’taki -a argümanı VMKernel Network Ekle komutudur. Sanal makine üzerinde RDM olan disklerin silinmesi ve unmount edilmesi gerekmekle beraber, makine devre dışı kalmasına neden olmaz. Ancak, RDM disklere bir zarar gelmemesi için silinmeleri önerilmektedir. 6.2. Canlı Taşıma İşlemi Oturum açılan sanal makine VM üzerinde hangi donanım kaynağı ve yazılımsal servisler başlatılırsa başlatılsın, uygulama kullanılacak olan donanım kaynağı (haradan hangi hosta) ve yapısını değiştirdiğimizde işlem yapılması mümkün olur.

6.1. Hazırlık Aşamaları

Network segment’ler arasında gerekli switch ayarlamalarının yapılması, IP segment’lerin doğrulanması, EVC ayarlarının yapılması, VLAN’lar ve hostlar arasında distributed switchlerde düzenlemelerin yapılması, MTU ayarlarının tamamlanması, vmkernel ports ayarlarının yapılması, DNS ve gateway ayarlarının düzenlenmesi, Deployment hostsa belirli erişim yetkilendirmeleri, license server’lara belirli izinlerin tanımlanması, datastore sahipliklerin sağlanması. Özetle aslında öncesinde yapılan birkaç katman ayarlı işlemler ile en basit anlatım ile hangi hosttan başlayacağınızı belirlemenize izin verir.

Canlı/dinamik/online bir şekilde VM’lerin bir fiziksel veya bulutta bir/çok konumlar arasında taşınması, VMware kullanıcılarının sıkça başvurduğu profesyonel bir hizmettir. Her ne kadar UI’dan VM vMotion yapıp hemen sonrasında datastore storage vMotion işlemi yapılamayacak olsa da hızlıca/farklı bir yöntem ile birkaç seçenek kullanılarak kombinasyon sağlanarak veri merkezlerinde konum değişikliği sağlanır. Devamında ise uzun cümlelerle alt başlıklar maddeler hâlinde anlatılmıştır.

6.2. Canlı Taşıma İşlemi

Canlı Taşıma yazımda sizlere bir sanal makinenin taşınma işlemi sırasında birçok aşamadan oluştuğunu ve bunun için öncelikle bir süre sanal makine durdurulmasının gerekli olmadığını anlatmıştım. Şimdi ise bu işlemi yapabilmesi için öncesinde yapması gereken aşamalar ile birlikte bu işlem gerçekleşirken bizlere neler sunduğunu paylaşacağım. Ön izin kontrolü yapılır. Eğer Cluster içinde canlı taşıma için bir alan mevcutsa, VMware kernel bunu belirler. Bu kontrolde veritabanı üzerinden bilgi vardır. Ve her iki sunucunun da hareket durumu kontrol edilir. Sanal makine için planlanan canlı taşıma işlemi hedef ve köken sunuculu VMotion ajanları arasındaki TCP/IP bağlantısı kullanılarak gerçekleşir. Eğer herhangi bir hata olursa, bu işlem durur ve başka bir sunucuda yapılır.

Hem CPU hem de bellek kontrolünden başka bir işlem yapılmasına ön izin verilirse, (eğer) kaynaklar kontrol edilirken başka bir işlem yapıldıysa vmKernel kontrolü geri kazanmalıdır. CPU ve bellek kontrol işlemi başarıyla tamamlandığında, TCP/IP yardımı ile hedef host ile vmKernel ve Storagevmotion agent arasında bağlantı kuramaya çalışır. Hedef konağın MTU ayarını araştırmak ve gönderdiği paketin sayımsız yinelemesini alır. İki taraf ping atar ve cevaplarlar. Cluster konfigürasyon kuralları enliktirilir ve Cluster konfigürasyon bilgileri alma işlemi olmalıdır. VMFS hedef hosttaki Hedef konak için doğru olduğuna dair bir Cluster Schides ile kontrol edilir. Hedef Host üzerindeki Bağlantı noktası durumunu onaylayın. Bekletme durum kontrol edilir. Yapılan kontrol aşamasında hata varsa VMotion işlemi gerçekleştirmez. Sadece diğer hostlara VMotion başka hostta durdurabilen site eğlilik monitoru vardır. Bu noktaların yaşandığı kendi yorumlarımdır. Bu kontrol aşamalarında VMware kobi ya da dokümanı tarafından açıklama yapılmamıştır ve VMware forum boşlu olarak geçmektedir. Şimdi de Canlı Taşıma ya da diğer adıyla VMotion veri taşıma işlemini anlatalım.

Şimdi de Canlı Taşıma’ya odaklanarak tek başına sanal makinelerin taşınma işleminin nasıl gerçekleştiğine bakalım.

7. VMware Canlı Taşıma Performans ve İzleme

– two counters will be useful: %RDY + \preempt on the hardware monitored CPU. – CPU active time + disk active time + memory transfer time + network usage – In the service console you can run the vmkfstools -I virtualmachinedisk.vmdk command. – “/bin/vmkload_app -s vMotion -n vmotion –color” command that you can tune by using –help. – esxtop tool if you enter to the “u” and “v” selection groups, you can see the moving virtual machine on the related virtual switch Port ID with “Pkt RJCTD/s” and “Pkt ACC/s” between the parameters. The moving virtual machine traffic utilisation on the virtual switch can be seen by entering the “n” and “v” selection groups and adding then “NWSQLEN” to the parameter list. The A and B virtual machine network adapters traffic status can be filtered with the “-” and “+” options.

7.2. Canlı Taşıma İşlemi İzleme Araçları

7.1. Performans İyileştirmeleri ve Optimizasyonlar – Boot time’daki Linux hizmetlerini kapatmak Fantastico Deluxe SEO Search Engine Portalı – sitenizin daha hızlı dizine eklenmesi için ücretsiz olarak web tabanlı hizmetler sunmaktadır (Belirli bir dönem için geçerli durumda değil)

7.1. Performans İyileştirmeleri ve Optimizasyonlar

Sanal makineler arasında bir bağlantı kurulduğunda, önce işletim sistemleri doğrudan bir bağlantı kurar ve tarafındaki kullanıcıları bu iki makine transferi arasında ilgisiz ve kullanılamaz hale getirir. Sanal makine taşıma işlemini başlamadan önce x86 tabanlı sunucularda FPU ve hafıza kullanımını etkileyen X86 CPU state variable’larının (FDP, MSW, CR0, CR4 vs.), ANM bitleri ile ilgili güvenlik yapılmalıdır. Türkçe anlamı itibariyle canlı taşıma, masaüstü veya sunucu sistemi seviyesindeki hata ya da akılsızlık durumlarında, kesinti oluşmadan sanal ya da fiziksel sunucuyu diğerine taşıma işlemidir. Proje ve İş Ürünleri Yönetimi, Proje Yönetimi, Etik, Masaüstü Sanallaştırma Teknolojisi, Sanal Makine Canlı Taşınması, FSMO ve UPN Kullanımı. Canlı bir imaj alındığı için geleceğe dönük restorasyon ihtiyacı olduğunda fiziksel donanımla baş üstünde bir halde bekler.

Canlı taşıma tekniği, uygulamalar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın çalışan sanal makineleri planned veya unplanned olarak bir hosttan diğerine taşıyabilen, servis kesintisine yol açmayan ve iş yükünü dengeleyen ileri düzey bir teknolojidir. Büyüme ve daralma işlemlerinde sistemde yer alan CPU, bellek ve disk kullanımını da dengeleyen bir teknolojidir. Kanıta Dayalı Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi, University of Texas, San Antonio, Texas 78249, USA içerisinde aşağıda belirtilen ücretsiz canlı taşıma sırasında veriyi kaybetmeyen en etkili yol ile gücü, Mess-UIR ve izleyici performanstan kazanılan tüm tasarrufların birleşimi ve saatlerce süren SAN’ların optimum kalıcı uygulama avantajlarını değerlendirir. Canlı Taşıma – Bitirme Projesi Dokümanı, Mühendislik Fakültesi. SANAL MAKİNE MOBİLİTE. Bu işlem tamamen bir komşu iç bağlantı kurmaktan çok daha farklıdır ve daha fazla gider.

7.2. Canlı Taşıma İşlemi İzleme Araçları

Her Cluster HMS sürekli olarak Hostlar arası durum bilgilerini yedekli bildirir. Bu veri sayesinde uygun bir zaman diliminde sanal makine istemcileri live migration yoluyla diğer Hosta geçiyor. Live migration işlemi sırasında cluster hostları bir araya 3 tipden start bileti almakta: 1. startAcceptHyperThreadBegan – sanal makineyi gönderen host HYPT işlemcisini devam ettirecek, 2. startWindowTransferBegan – üzerinde çalışan sanal makineyi gönderen, 3. WindowsTransferEnd – Crossmasını otomatik olarak başlatan. Her bir bileşen için performans ölçümlerini izlemek için Ark from BTM Intermediate Core ve MySQL İşlemci süreçlerine giriş Bizi Uzak 249 seçtim. Dolayısıyla 1. hostda Hyper thread işlemcisini susturan ve diğer hosta iaktarışan bir agent logu aldım. Bu logu tablosu ise.

VMware üzerinde yapılan canlı taşıma işlemini takip etmek için bir takım araçlar bulunmaktadır. Bu araçların başında esxtop ve sar gelmektedir, ancak daha başka araçlar da bulunmaktadır. VMware tarafından yayılan belgelerde standart konfigürasyonlar dahilinde yapılan bir canlı taşıma işlemine ait birçok göstergeye ve kullanılabilen araçlara yer verilmiştir. Canlı taşıma işlemine başlamadan yapılan bu ölçümler, işlem esnasında hangi tip durumların yaşandığını, makinelerin performans düşüşlerinin olup olmadığını takip edip bir verimli işlem sergileyip sergilemediğini gösteren önemli belirteçtir.

8. VMware Canlı Taşıma Güvenlik Aspekleri

Yapılan çalışma kapsamında VMware Canlı Taşıma sürecinde, canlı taşıma verilerinin ve işlemlerinin sızdırılamaması için veri güvenliği ve gizlilik, kimlik doğrulama ve bu süreçlere erişimi kontrol etme gibi güvenlik ile ilgili birçok konuya rastlanmıştır. Yazımızın bundan sonraki kısmında bu güvenlik konuları ile ilgili literatür incelenerek belirli açıklamalara yer verilecektir. VMware Canlı Taşıma teknolojisi tüm detaylarıyla anlatılamasa da, temel olarak bu teknolojinin ne olduğu, nasıl bir algoritması olduğu, hangi versiyonda ve nerelerde kullanıldığı, canlı taşımanın envanter üzerinde yaratacağı etki, güvenlik yönü ve birçok soruya kapsamlı yanıtlar verilmiştir.

8.1. Veri Güvenliği ve Gizlilik

A önce altıncı bölümünde olduğu gibi, raporda, bazı VMware ürün ve teknolojileri hakkında daha derin bilgilere ve üzerinde her türlü açıklamalara yer verilmiştir. En belirgin demeden, işletim sistemi belleği gizliliği, belirli bazı sorunlarınıza ve sorulara çare yolları ve fikirleriniz hakkında raporun yazarlarını bilgilendirmek için, VMware Sanal Makine Birliği ve sanal makine canlı görüntü transferi mekanizması ve diğer ilgili konuları araştırmamızda olduğu gibi, gelecekte yapmakta olan sorulara yer veriyoruz.

Bu raporda göze çarpan tek veri gizleme mekanizması, işletim sistemi bilgilerinince meydana getirilen işletim sistemi belleği veri değişimi veya disket I/O’suna yapılan çeşitli diğer işlevler arasında istemci inge I/O orijinal veri aynaları işletim sistemi belleği ve başka yerde saf bir şekilde depolana tüm verileri enkripte eder.

Bir teknoloji olarak sanal makine canlı taşıma, yalnızca taşınan işletim sistemi belleğinin ve disk verilerinin güncellenmesi ve bir sonraki host çerçevesine gönderilmesi anlamına gelirken, birçok önemli güvenlik ve gizlilik zorluğuna sahiptir. Öncelikle, taşınan işletim sistemi belleğindeki duyarlı bilgilerin akıllı bir saldırgan tarafından orijinal biçiminde kopyalanıp deşifre edilmesi veya değiştirilmiş bilgilerle değiştirilmesi, taşma işlemi esnasında oluşabilir. Bu nedenle, bu duyarlı verilerin güvenliğinin sağlanması kritiktir.

8.2. Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolleri

8 KAPSAMLAR I. GİRİŞ: Tanzu değerlendirmelerinde incelenen bir hibrit metal Kubernetes mimarisi VMware vCenter üzerinden kurulu bir Kubernetes ortamı ve geleneksel ve modern konteyner mimarili uygulamalarını barındırmaktadır. Sunucu mercado faz bir taşıma teknolojisi olan canlı (live) taşıma teknolojisinin, hiçbir kesintiye yol açmadan kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ve otomatik olarak kullanılabilmesi ve gerçeklenmesini sağlamaktadır. Özellikle yüksek performanslı bilgisayar mimarilerinde kullanılan fiziksel ve/virtual makina canlı taşıma sistemlerinde canlı (live) taşıma işlemini gerçekleştireceklerin dikkat etmesi gereken bazı güvenlik riskleri bulunmaktadır. Bu non-technical inceleme makalesinde, canlı taşıma esnasında kimlik doğrulama ve erişim kontrolü üzerinde durulacaktır ve canlı taşımayı dil kaslarının anlamlarını kullanarak açıklamak için amaçlanmıştır. Konu üzerinde daha fazla teknik bilgi sahipleri, bu yazarlık öyküsünde belirtilen ilham kaynaklarını kullanarak güçlü yardımı proje önerisini kabul edebilirler. Geriye kalan kısım ise gelecek araştırmalarda, canlı taşıma esnasında yaşanacak olan kimlik doğrulama ve erişim hatalarına, oradaki dolaylı finans kaybını temsil etmek için de Pepsico misimcilerinin maddi yardımını ve manevi desteğini talep edilmesi sırasında geçirilen duraklarını maddi ve manevi olarak yasalar aşkına detaylandıracaktır.

Kimlik doğrulama: Erişim kontrolleri: VMware ESXi ortamları arasında hostlar ve ağlar arasındaki mesaj trafiğini kontrol eder ve yasaklama veya izin verme gibi durumlarda güvenliği sağlar. VMware vSphere platformunda OMIV adı verilen bir bölüm bulunmaktadır. Basit kimlik doğrulama şeklinde beş ana bölüm bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla başlık dosyası, içerik, adres, x-forwarded for, remote_user şeklindedir.

9. VMware Canlı Taşıma ile İlgili Sık Sorulan Sorular

5. VMware Canlı Taşıma nedir? VMware Canlı Taşıma, herhangi bir kesinti olmaksızın sanal makineyi herhangi bir ESX sunucusuna canlı olarak taşıma yeteneğidir. ESX sunucular aynı veya farklı ağ bağlantısı tabanlı ihtiyaç duyulan paylaşımlı veritabanları üzerinde (örneğin; shared LUN’lar, FcoE storage) ve konfigurasyona sahip olması durumunda değişiklik yapmadan ve kesinti olmaksızın sanal makine taşıma işlemi yapabilirler. Keza aynı anda birden fazla sanal makine de birbirleri üzerinde herhangi bir kesinti olmaksızın aynı işlemi yapabilirler.

4. ESX cluster üzerindeki sanal makineler arasında tüm cluster üzerindeki sanal makine ivm ve performans değişiklikleri yapılmadan özel bir ESX sunucusuna canlı taşıma yapabilir miyiz? – Hayır, sadece ESX sunucu cluster ve Enterprise+ lisansına sahip kullanıcılar bu özelliği kullanabilirler.

3. Canlı taşıma ile hangi işletim sistemlerinin sürdürdü? – Sadece aynı miks mimariye sahip işletim sistemleri arası canlı taşıma yapılabilir. Bu sayede 32 bit ve 64 bit mimari işletim sistemleri birbirlerine canlı taşıma işlemi yapabilirler.

2. Canlı taşıma sırasında veri kaybı olabilir mi? – Hayır, çünkü hem kaynak makinedeki çalışan işletim sistemi hem de LUN’a ulaşan birimler “read” işlemi için hemen kilitlenir, bu işlemler bittiğinde ise “write” işlemine izin verir. Bu sayede sırasıyla sanal makinenin çalışan işletim sistemi değiştirilip, LUN’a ulaşan birimlerde yapılacak işlemlerin aktarılması sağlanır.

1. Canlı taşıma işlemi ne kadar sürebilir? – 200 Mbit bant genişliği üzerinde paylaşılan ağ ortamında, 1 TB sanal makinenin doğrudan bellek alanına bağlı disk sürücüsü (DAS disk) ortalama 3 saat sürerken, 1 TB sanal makinenin FC üzerinde paylaşılan bir diskte barındırıldığı durumda ise ortalama 12 saat sürmektedir.

9.1. Canlı Taşıma Ne Kadar Sürebilir?

9.1. Canlı taşıma ne kadar sürebilir? Bu aslında genel olarak karmaşık bir konu. Çünkü canlı taşıma için birçok farklı durum olabilir. Ama genel olarak gelecek makalelerde genel kabul görmüş bilgileri paylaşmak gerekirse, eğer makinelerinizin üzerinde çalışan uygulamalar çok fazla aktif işlem yapmıyorsa, bu süre aslında istediğiniz kadar uzun olabilir. Siz canlı taşıma yaparken hata alma riskini göze alarak, yavaş bir şekilde taşımanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani tekrardan belirttiğimiz gibi genel olarak bu durumlar hakkında birçok parametre var ve tüm durumlar tek bir makalede anlatılamaz. Yazımızın konusu olan vCenter ve VMware HA Olay-Monitör Eklentisi: Konuya dönecek olursak, yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında, bir makinanın 100 GB boyutundaki verisinin full dolu olup olmaması durumuna göre aşağıda keyfi şekilde verilmiş ortalamalar ile genel kabul görmüş geçiş süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

9.2. Canlı Taşıma Sırasında Veri Kaybı Olabilir mi?

Paylaşımlı Storage Cluster teknolojisinin yapısını ve çalışma esasını anlatmak için Cluster ve Storage Cluster başlığı altında detaylı olarak anlatılmıştır. Cluster ve Storage Cluster alt yapısının anlatımını verdikten sonra sanal makinelerin vMotion ve Storage vMotion gibi menülerini kullanarak hareket ettirmek istediğimizde vereceğimiz veride sıkıntı oluşmakta mıdır? Storage Cluster yapıyor olmamız sebebiyle kafamızdaki soru işaretlerini gidermek adına bu bölümü yazmak istedik. Öncelikle vMotion, Storage vMotion ve Paylaşımlı Cluster yapıları nasıl hareketli bir yapı olduğunu ve vereceğimiz veride risk oluşturup oluşturmayacağını anlatacağız.

9.2. Canlı Taşıma Sırasında Veri Kaybı Olabilir mi? VMware sanal makinelerde canlı taşıma teknolojisi kullanılarak, Paylaşımlı Storage Cluster yöntemi, datastore ağırlığı altında çalışan bir sunucunun üzerindeki ESX/ESXi sunucularına başka bir yere taşınması sırasında genellikle oluşabilecek veri kaybı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu soru diğer bir deyişle taşınırken vereceğimiz verimizi veya çalışan sanal makinemizdeki hesaplama işlemlerinin verisini kaybeder miyiz sorusuna açıklık getirmek adına üzerinde durulmuştur.

VMware tarafında konuyu incelemek isterseniz aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.

Migrating a virtual machine between two different vDS version

Migrating virtual machines

Bu yazımda sizlere VMware live migration mimarisi konusunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Faydalı olması dileğiyle. Son olarak Cluster arası live migration işlemi yapmak isterseniz, bunu EVC mode enable ederek yapabilirsiniz. Ancak EVC mode, ya cluster ilk kuruldupunda aktif edilmeli, ya da içerisindeki tüm sunucular kapatılarak yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir